WDF & BDO PAIRS

“ENGLAND OPEN 2016” champion

2016_England_Open_Pairs_champion

“DENMARK OPEN 2016” champion

2016_Denmark_Open_Pairs_champion

“GERMAN OPEN 2016” champion

2016_German_Open_Pairs_champion

“ICELAND OPEN 2016” champion

 Iceland_Open_2016_Pairs_champion

“ENGLAND CLASSIC 2015” champion

England_Classic_2015_Pairs_champion

“BELGIUM OPEN 2015” champion

Belgium_Open_2015_Pairs_champion

“FINNISH OPEN 2015” champion

Finish_Open_2015_Mens_Pairs_champion

“ESTONIA OPEN 2015” champion

Estonia_Open_2015_Pairs_champion

“LATVIA OPEN 2014” champion

Latvia_Open_2014_Pairs_Champion

“LUXEMBOURG OPEN 2014” champion

Luxembourg_Open_2014_Pairs_champion

“TRAKAI CASTLE CUP 2014” champion

Trakai_Castle_Cup_2014_Pairs_champion

“BALTIC CUP OPEN 2013” – Pairs champion

Baltic_Cup_2013_Pairs_champion

“ANTWERP OPEN 2013” – Pairs champion

Antwerp_Open_2013_Pairs_champion